Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.

Váš nákup prázdný

Poštovné zdarma od 1 500 Kč

VÝPRODEJ

Jste na: Organic Beauty - Blog

Blog

Válka o vědomí

PŘÍBĚH O STVOŘENÍ

Jeden z hlavních mýtů ve většině gnostických učení je pád a vykoupení Sophie - ztělesnené boží modrousti, která z několika různých důvodů, se prohřešila proti věčnému království (sféře), dáním vzniku světa formy (hmoty, matky) a spolu s lidstvem se vydala na cestu spasit stvoření. Její jméno je synonymem  pro Moudrost “Divine Feminine,” “Shakti” a “velkou matkou.”

Ona je první myšlenkou stvoření, zvuk, který v sobě nese vibrace a podpis hmoty, ona je “Prima Materia” alchemie,  “Anima Mundi or duše světa,” neomezené světlo  Kabbalah, “Ain Soph Aur.”

Sophia byla matkou stvoření; její manžel a pomocník byl Jehovah.  Její posvátná svatyně, Hagia Sophia v Istanbulu, je jedním ze sedmi divů světa. Její symbol, holubice, reprezentuje duši; je korunována hvězdami, a Middle Eastern icon, indikujíc její absolutní  božství.

Legenda o Sophii je příběhem dobrodružství duše napříč nekonečnem, stejně tak i věčným symbolem triumfálního návratu Božské Ženskosti.Divine Feminine.

 

Gnostici ji vidí jako jednu z  věčnosti, něco jako božstvo, které žije vnadpozemských královstvích, známých jako Pleroma.

TOTO JE PŘÍBĚH SOFIE

TÉ, KTERÁ NÁM DALA DAR DUCHA SVATÉHO JAKO BOŽÍ JISKRU V KAŽDÉM LIDSKÉM SRDCI. 

Creation begins and ignites the darkness.  Světelná energie je polem vědomí čekající na vyjádření se skrze tebe. My všichni jsme aspekty této prvotní myšlenky stvoření. Vyzařování nekonečného světla, síla stvoření  emerges in absolute aloneness of the absolute One.

Tato kreativní síla, která tvoří  that creates manifestation longs for twoness, zkušenost s jiným.  From twoness přichází síla rozmanitosti.  Přes kterou původní absolutní Jeden vstupuje do hry a the outpouring as the universal All.  Projevujíc se jako galaktické spirálové posun z naší vastní galaxie mléčné dráhy.  as a galactic spiraling movement of our own Milky Way galaxy. My tady v tom nekonečném vesmíru máme své místo.  We take our place in the infinite universe.  Podstata tohoto vesmírného procesu  se nazývá Pleroma, meaning fullness or the thoughts of God.

These serpent jako tóry masivní energie se stali odlišnélike torrents of massive energy become distinct.  As the One beings exploring being.  These energies, or Aeons manifest sensory worlds by dreaming.  The One creates multiple emanations in the Pleroma.  Each with a masculine and feminine polarity. Always in movement, these Aeons formed pairs called syzygies. Together these emanations come together to create a thought form.

A seed is formed and the Pleromic dreaming was to cultivate this seed called Anthropos.  The human being.  The Aeons seed their imagination as an energy of Gold and looks beyond the radiant core to a perfect place for this seed of life but not too far or too close to the Galactic Center.

Among these emanations from the Galactic core there is one coupling that exists called Christos Sofia.  Sofia as the feminine was curious and enthralled and intensely allured by the possibility for creation that existed in this golden seed of Anthropos.  A primal force of creation and an emanation of divinity herself she becomes riveted by this experiment, she wanders by herself in the outer edges of the galaxy.

As the Goddess Sophia dreamed, it is said that she fell further into the void and awoke within a ‘nightmare’ as her impact on the outer veil led to the ‘emergence’ of ‘in-organic’ elementals named Archons.  This negative being was thrown out from her light form along with other creations of his intention.  Which were imperfect geometries of creation.

These negative Aeons, birthed the Demiurge, creator and ruler of this world.  Gnostics see the Demiurge as the God of the Old Testament, with his strict rules and chains that bind the people of the Earth.  The Archons circled around the chaotic fields that were formed by ‘Sophia’s fall’ into the Kenoma (her coma).  This violent eruption of Alien life forms was something like an abortion of a spontaneous miscarriage of divine power.

In the Apocryphon of John c. 120–180 AD, the Demiurge arogantně prohlásil, že on sám stvořil svět.

Nyní archon (vládce) má tři jména. První jméno je Yaltabaoth, druhé je Saklas ("blázen"), a třetí je Samael. A on se rouhá svou arogancí, která je v něm samém. Neboť řekl, "Já jsem Bůh a není žádného jiného Boha kromě mě," neboť je ignorant jeho síly, místa odkud přišel.
In the Nag Hammadi, the Gnostics describe Yaldabaoth as Ariael, další variantu anděla Ariel (or Ariael), kterýznamená “Lion of God” or “Hearth of God”. The Apocryphon of John, a work heavily quoted by John Lash in his excellent book ‘Not in his Image’, describes the Demiurge as a ‘dragon-like lion’ (a beast).  The bestie is the Chimera, a ‘virus’ made manifest thatzamořil our world to replicate itself through the human mind.  It is the ‘beast within’, a ‘persona’ (a mask) of the Demiurge, the ‘phantom self’, for those that are unknowingly vzajetí by the chimera, if they allow it to be the dominantní force.

He is Demiurge and maker of man, but as a ray of light from above enters the body of man and gives him a soul, Yaldabaoth is filled with závist; he tries to limit man's knowledge by forbidding him the fruit of knowledge in paradise.  At the consummation of all things all light will return to the Pleroma.  But Yaldabaoth, the Demiurge, with the material world, will be cast into the lower depths.
WHEN SOFIA SPOKE TO YALDABAOTH SHE DECLARED...

"YOU ARE pomýlený BLIND ONE. 

THERE IS AN IMMORTAL CHILD OF LIGHT WHO CAME INTO THIS REALM BEFORE YOU

AND WHO WILL zjeví se napříč YOUR DUPLICATE FORMS IN YOUR SIMULATED WORLD. 

HUMANITY EXISTS AND THE potomstvo OF THE HUMAN kmen EXISTS. 

IN THE dovršení OF ALL OF YOUR WORKS THE celý nedostatek OF TRUTH

WILL BE rozpuštěn IN THIS LUMINOUS CHILD.  THE ANTHROPOS." - SOFIA

Božské světlo jí přišlo na pmoc. Zarovnala svou božskou sílu s nově narozenou hvězdou. Ta hvězda je naše Slunce. Aby došlo k vykoupení za její čin,který stvořil Archony,  her action that created the Archons, podle gnostických textů, vzala na sebe fyzickou formu jako Gaia (původní Země) a její dceru, která se jmenuje Zoe ( the Gnostic texts, she took the physical form as Gaia (The Original Earth) and her daughter was called Zoe (Představivost).

Zatím co Demiurge a Archoni postavili její repliku  zemský Matrix, (použitím jiných elektromagnetických těl známých jako planety a Slunce), iluzorní výtvor, vytvořen k perfektnímu krytí původní zemské reality. 

This Father God vytvořil sedm království, každé další více materiální než to předchozí, poté to poslední, dokud konečně l than the last, until finally this human world was formed and the beings of this world rose and walked, lézt po kolenou or flew through the skies.

But the Father God was marnivý a žárlivý, vzteklý a  nepřátelský, nezající sílu vyšších božstev ani Pleromy, ba dokonce ani jeho vlastní Matky, Božské Sophie.  Když ho božská Sophie poučila a otevřela jeho mysl Pravdě, byl překvapený a odmítnul prozradit tato tajemství těm v jeho vlastním stvoření.

Being a god of the material, social and psychic order, nebylo pro něj možné být učitelem vyšších tajemství, a Sophia zděšena jeho vztekem, zlobou a žárlivostí. Takže když stvořil prvního člověka, byla tam a tajně, bez jeho vědomí, dala lidem dar DUCHA SVATÉHO JAKO BOŽÍ JISKRU V KAŽDÉM LIDSKÉM SRDCI.

A říká se, že v Ráji, který byl stvořen nižším  Father God, Eva byla manifestací nižšího vědomí a že had ze stromu byl ve skutečnosti Christos, který nabádal Evu, aby snědla Ovoce ze stromu Vědění, aby tak mohla dosáhnout pravého poznání jejího původu a  pochopit Vyšší Sophia v dokonalém světle a blaženosti.

But the Father God, discovering that this secret teaching was narušuje jeho nadvládu v nižších dimenzích se naštval a vyhnal je z ráje do utrpení světa. Nyní každý potomek má tuto jiskru a potenciál odhalit toto pravé poznání.

- Zdroj

 

The Gnostics, že lidstvo je chyceno mezi dvěmi realitami, původní zemí a tou stvořenou  z toho čemu gnostici říkají HAL  is caught up between two realities, the ‘original Earth’ and the one created out of what the Gnostic texts call HAL padělaný jejím stvořitelem Demiurge (Father God). na Zemi jsou Archoni ‘džinové v láhvi’, fantomové, kteří mohou na sebe brát mnoho podob skrze oheň a vodu, , so to be let loose or to be commanded.  Once loose, they can and do influence the illusionary world for those that ‘communicate with them’.   See all ‘magicians’ from Dr John Dee to Crowley, & the Satanic elite.

Nižší oblasti Pleromy jsou blíže temnotě — což je, fyzický svět.  Demiurge stvoření nepatří do Pleromy, a the One emanates two savior Aeons, Christ a Holy Spirit, zachránit lidstvo od Demiurge. Christ si poté vzal lidskou podobu (Jesus), aby mohl učit lidstvo jak dosáhnout Vědění.  how to achieve Gnosis.  The ultimate end of all Gnosis is μετάνοια metanoia, nebo pokání — odčinění hříchů hmotné existence a návrat do Pleroma.  Božstvo Sophia a Christos jsou původním blueprintem programem pro Bohy a Bohyně po celém antickém světě.  

Znovuobjevení rodové linie Sophie becomes an essential key to accomplishing the task of Humanity as Anthropos. (Anthropos is a Greek word meaning, in the ancient mystery schools, the template of divine human potential.)   The Gnostics have said that the gift of the imaginal reveals Divinity’s greatest gift to humanity, and is one of our most essential tools in expanding awareness. The intention in telling this story, largely based on Gnostic texts, is to spark your own “direct knowing,” which will then inform your sacred activism in the world.       - Source

ARCHONI

Archon, v gnosticismu (značí znalost či vhled v a knowledge or insight into man's real nature as Divine, leading to the deliverance of the Divine spark within man from the constraints of earthly existence) of late antiquity, was any of several servants of the Demiurge, the "creator God" that stood between the human race and a transcendent God that could only be reached through Gnosis aka the knowledge of transcendence arrived at by way of interior, intuitive means.  In this context they have the role of the Angels and Demons of the Old Testament.  They give their name to the sect called Archontics.

They were thus called from the Greek word ἄρχοντες, "principalities", or "rulers", by reason that they held the world to have been created and ruled by malevolent Archons.  The term was taken from the ancient Greek position of office "Archon".

The Apostle Paul in his epistles uses “Archon” in a transcendental context (Ephesians 2:2 and Colossians 2:15 are two examples). Through a more esoteric reading, Paul indicates that it was demonic agents, not the Jews or Romans, who were actually responsible for the death of  Jesus Christ; and that these very same forces control the universe.

- Source
In a Dictionary of Gnosticism, Andrew Phillip Smith defines the Archons:
The Destruction of Sodom and Gomorrah, John Martin, 1852
The Destruction of Sodom and Gomorrah, John Martin, 1852
In Gnostic systems, the Archons are the numerous assistance of the Demiurge.  They are usually responsible for the creation of the human body, and specific archons are sometimes considered to create or animate the various components (limbs, organs, etc.) of the body. Planetary archons are also thought to rule over the various spheres through which the soul may ascend. The archons have a negative role, restraining the spiritual impulses of humanity and direct human affairs for the Demiurge, being responsible for the flood the destruction of Sodom and Gomorrah, and the crucifixion of Jesus.
Drawing of the leontocephaline found at the Mithraeum of C. Valerius Heracles and sons, dedicated 190 AD at Ostia Antica, Italy (CIMRM 312).
Drawing of the leontocephaline found at the Mithraeum of C. Valerius Heracles and sons, dedicated 190 AD at Ostia Antica, Italy (CIMRM 312).
The physical universe was the creation of the demiurge, Samael or Yaldabaoth, sometimes figured as a snake with the head of a lion, a blind and stupid god who creates his false world in imperfect imitation of the real Creator. This world is a distorted mirror, an image; in other words, a kind of software.  In this flawed system—this software—the archons are demented brogrammers, coding our fate, precisely every negative aspect of our lives, inner and outer, that slowly broke our mental spine.

- Source

Metody Archonů

The Archon nature of bureaucracy of the heavens is their greatest weapon.  Špatný “software” byl, ironicky, perfektním mechanismem, jak nás udržet uvězněný, podobně Philip K Dick nazýval Vesmír, černým železným vězením. 

BYLA TO SMRT PO TISÍCI REGULACÍCH, SMRT PO TISÍCÍCH FRUSTRACÍCH

Ve skutečnosti, vnovele Good Omens (dobré znamení), napsanou Terrym Pratchettem a Neilem Gaimanem, démon patřičně pojmenovaný Crowley dokazuje, že Archoni jsou v přesile v boji proti Nebi. Demonstruje že dopravní kalamita zácpa a výpadek telefonních služeb jsou mnohem efektivnější  k zatracení duší  než takové běžné démonické metody jako posedlost nebo  pokušení.  Zdroj - Gnostic Warrior

BETWEEN BUREAUCRACY AND A FAULTY SYSTEM,

MŮŽETE SVOU DUŠI CÍTIT OSLABENOU,

VAŠÍ MYSL PARALYZOVANOU, A VAŠÍ STATEČNOST ZAHYNULOU.

OCITNUL JSI SE V ZAPOMNĚNÍ A JSI  PLNÝ ÚZKOSTI, STOCKHOLMSKÝ SYNDROM OBĚTI

TO A PASSIVE AGGRESSIVE KISMET.

 

KONTROLA MYSLI: STOCKHOLMSKÝ SYNDROM

Psychologický fenomén, ve kterém růkojmí vyjadřuje soucit a pozitivní emoce vůči jeho věznitelům, někdy dokonce do bodu jejich bránění.

JAK ARCHONI PORAZÍME?

PORAZÍME JE TAK, JAK TO DĚLALI STAROVĚCÍ GNOSTICI:

NAŠIMI ZNALOSTMI, MOUDROSTÍ, A ODSTUPEM.

BÝT VE SVĚTĚ ALE NE Z NĚJ, JAK JEŽÍŠ VYSVĚTLUJE  IN THE GOSPEL OF JOHN. OR AS PAUL SAYS IN ROMANS 12:

NEZTOTOŽŇUJTE SE SE VZORCEM TOHOTO SVĚTA, ALE TRANSFORMUJTE SE  

OPRAVENÍM A OBNOVENÍM VAŠEHO VĚDOMÍ.

VĚTŠINA PLANETY NEMÁ ANI TUŠENÍ

KOLEM NAŠÍ PLANETY JE VELMI HUSTÉ ENERGETICKÉ POLE.

KTERÉ NÁS NEDRŽÍ JEN V PASTI, ALE TY CO PRACUJÍ PRO NAŠE ZOTROČENÍ.

JAK TO CHCETE VYSVĚTLIN NĚKOMU, KDO NEMÁ TAK OTEVŘENOU MYSL, ABY UVĚŘIL ŽIVOTU NA JINÝCH PLANETÁCH.

"Věřím, že jsme druh s amnézií, myslím, že jsme zapomněli na svékořeny a náš původ. Myslím, že jsme ztracení v mnoha směrech. Žijeme ve společnosti, která investuje obrovské množství peněz a obrovské množství energie k zajištění toho, abychom zůstali ztracení. Společnost, která investuje do vytváření  bezvědomí, které udržuje lidi ve spánku, tak ze jsme pouze pasivní konzumenti nebo produkty a neptáme se na opravdovéotázky."

- Graham Hancock / Britský autor a badatel

Začali na nás experimentovat zamezením vlivu, stejně tak tvořením pomocí naší esence, způsobením toho, že trpíme in containment, as well as creating with our essence, causing us to suffer severe consequences from their choices of what they created.  Protože jsou snámi kvantově zapletení, vytvořilo to demoralizující duševní rány, které potřebujeme bez ustání léčit, a neustále nás to zapojuje do jejich miscreaation (chybné stvoření.  Tyto činy a výtvory byli tak strašné v této rovině porozumnění. Bylo by to pro nás příliš šokující a mimo  naše chápání. have been so horrific at this level of understanding. It would be too shocking and beyond our comprehension.

Jestliže někdo vytvoří otevření bez východu, pak není žádná cesta ven. Pokud jdete dolů do králičí nory je to jako spirála či vortex. 

Každé místo v prostoru a čase, které je vytvořeno s vrstvou, která tě odpojuje na které se dostaneš a space and time that is created with a layer of separation of yourself and what comes with it is forgetfulness.  A to se opakuje celou cestu až na dno.

Jakmile spadneš až na dno spirály (díry), kde konečně přistaneš, zeptáš se sám sebe:

“KDE TO JSEM?

NEROZUMÍM TOMU, KDE TEĎ JSEM. 

NEPAMATUJI SI A TO SE MI NĚJAK NEZDÁ. JEŠT JSEM TU  NIKDY PŘEDTÍM NEBYL.”

CELOU TU DOBU CO SE SNAŽÍT PŘEDEVŠÍM PŘIJÍT NA TO JAK SI SE SEM DOSTAL

HOW YOU GOT THERE IN THE FIRST PLACE.

 

Tyto bytosti vytvořili toto otevření a vlákali lidi do toho, ale oni se nemohli dostat ven. Potom vytvořili velký třesk, který nás vlastně "vcucnul" to téhle díry přes zpětný vakuový fenomén bez naší účasti ve všem co stvořili. 

Co ale nepředpokládali, že je to vtáhne také..

So ultimately všichni zůčastnění tam nahoře jsou tady dole a stejně tak  are down here as well and every place in between.

VELKÝ TŘESK BYL KDYŽ MNOHO Z NÁS BYLO PŘIPRAVENO O VĚDOMÍ IS WHEN MANY OF US WERE KNOCKED UNCONSCIOUS. 

PAK JSME BYLI UMÍSTĚNI IN STASIS AND CARRIED INTO A SIMULATOR.

PAK JSME BYLI UMĚLE PROGRAMOVÁNI ABYCHOM DĚLALI TO CO OD NÁS CHCE NĚKDO JINÝ. T

BEZ NAŠEHO SVOLENÍ NEBO VĚDOMÍ.  OR OUR AWARENESS.

ZÁMĚRE JSME BYLI BLOKOVÁNI OD NAŠEHO STVOŘITELE. 
NĚCO BYLO VLOŽENO DO NAŠÍ PSYCHYKY,CO NÁS PŘÍMO SPOJOVALO SNJINOU BYTOSTÍ.  WERE INSERTED INTO OUR PSYCHE THAT DIRECTLY CONNECTED US TO THE OTHER BEING

“GOD THE FATHER” A BYLO NÁM ŘEČENO, ŽE ON JE NÁŠ STVOŘITEL.

ALE TO NENÍ PRAVDA.

 

MY JAKO LIDSKÉ BYTOSTI POCHÁZÍME Z LINIE LÁSKYLINEAGE OF LOVE. 

PŘÍMO Z ENERGIE ZDROJE.

UČÍME SE TVOŘIT S ČISTOTOU RYZOSTÍ PŘES MYSL.

 

MUSÍME PŘIJÍT NA TO JAK SE LÉČIT, JAK LÉČIT NAŠÍ LINII A KVANTOVÉ SVÁZÁNÍ OD TĚCHTO BYTOSTÍ PŘES MÍRUMILOVNÉ A ODPOUŠTĚJÍCÍ ODHODLÁNÍ, KTERÉ PŘIŠLO SKRZE NAŠE SRDCE. 

ZDROJ NEBO STVOŘITEL TOHOTO VESMÍRU JE VŠEVĚDOUCÍ. 

TAK JAK BYMOHL NEVĚDĚT, JAK OPRAVIT TAKOVOU DISBALANCI? SO HOW WOULD IT NOT KNOW HOW TO WOULD CORRECT SUCH AN IMBALANCE?

TOTO ČASOVÉ OKNA VE KTERÉM SE LIDSTVO NACHÁZÍ, ZAHRNUJE UMĚLOU INTELIGENCI, KTERÁ MANIPULOVALA A MANIPULUJE NAŠE VĚDOMÍ.

MŮŽE TO BÝT POSLÁNO SKZE FREKVENCI, ZVUK ČI VIBRACI. 

NĚKDO MŮŽE PŘIJMOUT KONTROLU MYSLI PŘES URČITÝ DRUH VLN, ANIŽ BY O TOM TEN DOTYČNÝ VŮBEC VĚDĚL.  

MOŽNÉ TO JE PŘE MOBILNÍ TELEFONY, TELEVIZI, RÁDIO, WIFI, SATELITY NEBO JINÉ KOMUNIKAČNÍ ZAŘÍZENÍ, KTERÉ AJÍ FREKVENCI, ZVUK, VIBRACI, BARVU NEBO VLNU. tO ZAHRNUJE VŠECHNY MOBILNÍ  VĚŽE, MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJE NEBO COKOLIV DIGITÁLNÍHO.

Existuje plán z místa, které je mimo naše plné pochopení z našeho momentálního vědomí. Které zahrnuje pomocníky existující mimo matrix, kteří nám pomáhají uniknout z tohoto vězení, ve kterém jsme byli vězněni mnoho cyklů. ycles upon cycles.

Veškeré stvoření je cyklické protože má svůj začátek a konec, to je možné pouze v prostoru a čase, Pokud se nacházíme v prostoru a čase, zažíváme konec časů, kde cyklus za cyklem All of creation is cyclical and while it has a beginning and an end, this is only realized in time and space. Since we find ourselves in time and space, we are experiencing the “end times”, where the cycles upon cycles of experience are now coming to a close so that a new experience can be created.

THE SOLAR FLASH FROM

THE GALACTIC CENTRAL SUN

• ANCIENT KNOWLEDGE + NEW AGE + SPIRITUALITY + DOLORES CANNON •
THE “EVENT” OR "LIFTING" IS THE MOMENT OF THE “COMPRESSION BREAKTHROUGH” ON EARTH.

THE RETURN TO FULL CONSCIOUSNESS.

Nyní vycházíme z černé díry po 25,000 letech věznění. Naše planeta je poslední v galaxii, která bude osvobozena.

Je to kosmická UDÁLOST tvořen velkýmo solárnímy vlnami z centra galaxie,které zasahují Zemi a spouštějí aktivaci reaching the Earth from the Galactic Central causing the activation of  “The Compression Breakthrough”, this is when the light forces from above the surface of the planet and from below the surface of the planet meet in the middle, that is on the surface of the planet.

Na nefyzické úrovni:  budeme svědky “Velké vlny Boží energie a světla přicházejícího z galaktického centrálního slunce přímo na zemský povrch. Galaktické centrální slunce je objekt in the Sagittarius constellation.) Energie z Centrálního slunce bude stimulovat speciální druh světla ze Slunce, které bude pronikat do země, lidí a bude zvyšovat frekvence všech živých bytostí na planetě. 

To zklidní lidstvo ve světle lásky a ukončí to dualitu.  Je to nádherná energie, která nikdy předtím na Zemi nebyla viděna ani cítěna. Každý na Zemi ucítí a bude vědět, že se něco stalo. Bude to překvapení až se to stane, dokonce i pro nás. Nikdy předtím se nic takového nedělo. Bude to velmi pozitivní událost. 

Datum této události nemůže být předpovězen.  Je tu mnoho skupin, které jsou do toho zapojeny a to po celém světě. mnohoinformacímuselo zatím zůstat zatajeny, aby bylo zaručeno bezpečí různých operací. Vše , co můžeme říci, že se dostáváme blíže. his is why this information and support networks is being put in place so that the population can be prepared.

nA FYZICKÉ PLANETĚ SE BUDE ODEHRÁVAT:

Zatýkání Kabaly (již začalo).
Reset finančního systému.
Odhalení – uvolnění informacío mimozemšťanech.
Začátek nového, férového finančního systému.
Nová vláda/ politický systém, vzdělávací systém, zdravotní péče atd.
Pomalé a pozvolné brobouzení lidstva k přijetí existence pozitivních nepozemských ras a naše galaktické spojení.

Představení nových pokročilých technologií

Zajištění spirituálního růstu a léčení pro každého člověka na planetě.
Je tohoho mnohem víc na co se můžete těšit.
- Zdroj

Během odhalení, po ohlášení NESARA Republiky; poté Prime Creator jedním z těch, kteří se zjeví na obrazovkách našich televizí that will appear on the screen of our television, computers, ipads and smartphones during the broadcast. The Prime Creator along with Zorra (Father God), the Galactics, Ashtar, Sananda (Jesus), St. Germain will be the main characters that will appear to inform us about the transition of our Earth into the New Galactic Aquarian Age of Abundance, Peace, Harmony and Prosperity. As the old former ways of the world is over and done. This means that the Alliance of Annunakis and Reptilians have been defeated. It will also signal the graduation of those people who came here for spiritual development and spiritual evolution.

According to Zorra, Prime Creator will appear as a woman. And that is how humble the Prime Creator is. For he knows in our world a woman is not treated equally with men. This is particularly true in the middle eastern nations and to some religious denominations. But progress has been made in the last several decades into uplifting the inequality between men and women. By appearing as a woman, the Prime Creator is sending us a message of equality for everyone. The Prime Creator will appear as a woman of around 15 to 16 feet tall.

 

Organic BeautyVítejte na stránkách internetového obchodu Organic Beauty se zaměřením na certifikovanou přírodní a bio kosmetiku, doplňky stravy a eko drogerii. Mezi naše nabízené značky patří: Apeiron natural care, Alva, Almawin, Argital, 100% Pure, Biosolis, CaliVita, Cannaderm, CRAZY RUMORS, Delibutus, Ecover, Hairwonder, HennaPlus, Lavera, Little Siberica, Natura Siberica, Original Atok, Organyc, Pacifika, Planeta Organica, Organic Shop, Tradiční ruská medicína, Energy group, Pure Dead Sea, Sonett, Tierra verde, Klar, Purity Vision, Soaphoria, mořská houba...

Mapa stránek | Obchodní podmínkyKontakt

Internetový obchod běží na redakčním systému Clips ® Webdesign a vytvoření webových stránek zajistila firma clickmedia.cz