Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.

Váš nákup prázdný

Poštovné zdarma od 3 000 Kč

na prodej

Jste na: Organic Beauty - Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

1. Předmět Obchodních Podmínek
Tyto obchodní podmínky upravují podmínky nákupu zboží na internetových stránkách www. organic-beauty.cz, provozovatel obchodu: Martina Iblová, zapsán v registru živnostenského úřadu v Teplicích pod č. MgMT /127860/2012 - IČO : 70689661, DIČ: CZ7959272838 (dále jen „prodávající“).

2. Kupní Smlouva, Příjem Objednávek

2.1. Prodávající nabízí zboží ke koupi prostřednictvím internetových stránek www.organic-beauty.cz (dále jen „internetové stránky“). Vybraná položka zboží obsahuje obecný popis zboží a cenu včetně zákonné sazby DPH. Cena zboží je cenou konečnou obsahující veškeré náklady nutné k nabytí zboží kupujícím s výjimkou nákladů na dopravu (viz. čl. III., dodání zboží, expedice). Uvedení zboží na internetových stránkách je nabídkou prodávajícího k uzavření kupní smlouvy v souladu s těmito obchodními podmínkami.

2.2. Nákup zboží spotřebitelem není podmíněn registrací u prodávajícího.

2.3. Cena zboží uvedená na internetových stránkách je cenou smluvní. Prodávající si vyhrazuje právo průběžně měnit prodejní ceny zboží zejména s ohledem na změnu směnných kurzů, dodavatelských cen, celních sazeb apod.

2.4. Kupující může svou objednávku vybraného zboží uskutečnit prostřednictvím e-shopu prodávajícího na internetových stránkách.

2.5. Prodávající potvrdí kupujícímu obdržení objednávky neprodleně po jejím obdržení prostřednictvím některého prostředku komunikace na dálku, zejména prostřednictvím e-mailu.

2.6. Uzavírat kupní smlouvy prostřednictvím internetu mohou pouze osoby k tomu způsobilé. Osoby nezletilé mohou uzavírat kupní smlouvy pouze v rozsahu jejich způsobilosti ve smyslu § 9 o.z. Za případné škody způsobené prodávajícímu nezletilými osobami jsou odpovědní jejich zákonní zástupci ve smyslu § 422 o.z. U objednávek mimo území ČR bude objednávka konzultována s kupujícím telefonicky nebo emailem.

Závaznou objednávku nelze po odeslání zrušit! Pokud by jste z nějakého důvodu nemohli vůbec zásilku přijmout, neprodleně nás prosím kontaktujte. Zákazník zároveň souhlasí s vymáháním škod vzniklých tímto jednáním (náklady na poštovné a balné) . Tato částka bude fakturována do 7 dnů od vrácení zásilky na naši adresu.

3. Přeprava a dodání zboží

3.1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

3.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

3.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

3.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít

3.5. Nebude-li objednané zboží skladem a zboží tak nebude možné dodat v běžné dodací lhůtě, oznámí prodávající kupujícímu předpokládaný termín dodání nebo nabídne jiný srovnatelný výrobek.

4. Úhrada kupní ceny a způsob platby

4.1. Dobírka: Zboží zaplatí kupující v hotovosti při jeho doručení a převzetí na adrese uvedené v objednávce. Ke každé zásilce je se zbožím přiložen daňový doklad, faktura, s uvedením zákonné sazby DPH a s fakturačními údaji uvedenými v objednávce.
4.2. Převod: Zboží zaplatí kupující příkazem k úhradě ze své banky. Údaje potřebné k provedení platby převodem obdrží kupující na e-mailovou adresu, kterou v případě podnikatele zadá při registraci nebo v případě spotřebitele vyplní v objednávce. Zboží bude kupujícímu odesláno ihned po připsání částky na bankovní účet prodávajícího.

Více možností dopravy naleznete zde.

5. Převzetí zásilky

Kupující je povinen neprodleně po obdržení zásilky zkontrolovat její stav a položky na vystaveném dokladu a v případě nesrovnalostí nás neprodleně kontaktovat na info@organic-beauty.cz nebo na telefon: 77707818. V opačném případě se má za to, že zásilka byla v pořádku. Kupující se vystavuje riziku, že reklamace tohoto typu nebudou později uznány. Všechny balíky které by mohly být při přepravě poškozeny jsou zasílány se štítkem “křehké”. Proto za případné poškození při přepravě je zodpovědný přepravce a tuto reklamaci je nutno řešit přímo s ním.

6. Postup při reklamaci

V případě výskytu nějaké závady na zakoupeném zboží jej můžete reklamovat, buď osobně (po dohodě), nebo zasláním poštou na jednu z adres uvedenou v kontaktech (nikoli však dobírkou) spolu s kopií námi vystaveného dokladu k tomuto zboží a průvodním listem s popisem závady. Zboží Vám bude vyměněno do 30ti dnů od doručení a po předchozí domluvě zasláno zpět na naše náklady. V případě nedostupnosti Vámi reklamovaného typu zboží si vyhrazujeme právo jej nahradit zbožím odpovídajících parametrů. Reklamační řízení končí dnem odeslání vyřízení reklamace kupujícímu. Reklamační formulář ke stažení naleznete dole (Související odkazy).

7. Záruka za jakost a reklamace

7.1. Prodávající poskytuje na zboží záruku za jakost („záruční doba“) v souladu s občanským zákoníkem. Záruční doba počíná běžet od převzetí zboží kupujícím.

7.2. Dokladem potvrzujícím poskytnutou záruku za jakost, záruční dobu, je daňový doklad (faktura).

7.3. Kupující je oprávněn reklamovat vady zboží zakoupeného od prodávajícího na telefonu +420 777 078181, e-mail:info@organic-beauty.cz.

7.4. Uplatní-li nároky z odpovědnosti za vady u prodávajícího spotřebitel, řídí se reklamace občanským zákoníkem a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění. V případě podnikatele se reklamace řídí obchodním zákoníkem.

8. Odstoupení od smlouvy

• Spotřebitel je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy uzavřené s prodávajícím bez uvedení důvodu a bez jakékoli sankce do 14 dnů od převzetí zboží. Spotřebitel není oprávněn odstoupit ohledně kupní smlouvy, jejímž předmětem je úprava zboží prodávajícím na přání spotřebitele. Dále není spotřebitel oprávněn odstoupit ohledně dodávky zboží podléhající rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání, jakož i od dodávky zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím či zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

Odstoupit od smlouvy lze i telefonicky nebo emailem.

• V případě, že vrácené zboží bude neúplné, poškozené či viditelně opotřebené, budeme uplatňovat vůči kupujícímu požadavek na náhradu škody. Zboží zaslané zpět formou dobírky nebude přijato.


• Pokud spotřebitel odstoupí od kupní smlouvy dle čl. 6.1, je zároveň se zakoupeným zbožím povinen prodávajícímu vrátit dárky, které od prodávajícího záskal jako bonus zdarma k zakoupenému zboží.

Odstoupit od smlouvy lze i telefonicky nebo emailem.

• V případě, že vrácené zboží bude neúplné, poškozené či viditelně opotřebené, budeme uplatňovat vůči kupujícímu požadavek na náhradu škody. Zboží zaslané zpět formou dobírky nebude přijato.

9. Podmínky pro vrácení peněz

Zboží musí být vráceno nejpozději do 14 dnů od obdržení.
Zboží musí být kompletní, nepoužité a schopné dalšího prodeje.
K vracenému zboží musí být přiložena kopie námi vystaveného dokladu k tomuto zboží a Vaše vyjádření o důvodu odstoupení od smlouvy s vlastnoručním podpisem.
Navrácená částka bude pouze ve výši hodnoty vraceného zboží. Dopravné do této částky nebude zahrnuto.
Vracenou částku obdržíte dle přání uvedeného ve Vašem vyjádření buď na Váš bankovní účet, nebo poštou.

10. Bezpečnost a ochrana informací

Veškeré informace o ochraně osobních údajů, zejména o účelech a způsobech zpracování, jakož i o vašich právech v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů, naleznete v sekci Ochrana osobních údajů.

Objednávky učiněné přes tento internetový obchod jsou bez výjimek závazné. Kupující tímto stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami a reklamačním řádem a bez výhrad s ním souhlasí. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Smlouva vzniká okamžikem převzetí objednaného zboží kupujícím. Vyplněním registračního formuláře, nebo objednávky dává kupující souhlas s archivováním jeho osobních údajů a údajů o jeho nákupech. Tyto údaje budou použity výhradně pro interní potřeby internetového obchodu www. organic-beauty, ICO : 70689661

Organic BeautyVítejte na stránkách internetového obchodu Organic Beauty se zaměřením na certifikovanou přírodní a bio kosmetiku, doplňky stravy a eko drogerii. Mezi naše nabízené značky patří: Apeiron natural care, Alva, Almawin, Argital, 100% Pure, Biosolis, CaliVita, Cannaderm, CRAZY RUMORS, Delibutus, Ecover, Hairwonder, HennaPlus, Lavera, Little Siberica, Natura Siberica, Original Atok, Organyc, Pacifika, Planeta Organica, Organic Shop, Tradiční ruská medicína, Energy group, Pure Dead Sea, Sonett, Tierra verde, Klar, Purity Vision, Soaphoria, mořská houba...

Mapa stránek | Obchodní podmínkyKontakt

Internetový obchod běží na redakčním systému Clips ® Webdesign a vytvoření webových stránek zajistila firma clickmedia.cz