Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.

Váš nákup prázdný

Poštovné zdarma od 3 000 Kč

na prodej

Jste na: Organic Beauty - Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Martina Iblová, zapsán v registru živnostenského úřadu v Teplicích pod č. MgMT /127860/2012 - IČO : 70689661, DIČ: CZ7959272838 (dále jen „já“) je jediným vlastníkem informací získaných na tomto serveru. Tyto informace nejsou a nebudou prodávány ani pronajímány jiným subjektům. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný k bezproblémovému doručení zboží.

Osobní data zákazníků jsou uchovávána v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. v platném znění. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Uzavřením kupní smlouvy dává kupující prodávajícímu souhlas se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v naší databázi, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu a jejich odstranění z naší databáze a další zákonná práva k těmto údajům.

Odesláním objednávky kupující souhlasí se zpracováním a shromážděním jeho osobních údajů ve shora uvedeném smyslu.

Jaké osobní údaje zpracovávám?
 

1. Zpracovávám následující osobní údaje:

a)       identifikační údaje, kterými se rozumí zejména jméno a příjmení, uživatelské jméno a heslo;

b)       kontaktní údaje, jimiž se rozumí osobní údaje, které mi umožňují kontakt s vámi, zejména e-mailová adresa, telefonní číslo, poštovní adresa a váš profil na sociálních sítích;

c)       vaše nastavení, kterými se rozumí údaje ve vašem účtu, zejména uložené adresy a profily a vaše hodnocení produktů a služeb;

d)       údaje o vašich objednávkách, kterými jsou zejména údaje o zboží a službách, které jste si objednali, způsobu doručení a platby včetně čísla platebního účtu, údaje o reklamacích;

e)       údaje o zařízení, ze kterého si náš web prohlížíte jako je IP adresa a z ní odvozená poloha, identifikace zařízení, jeho technické parametry jako operační systém, jeho verze, rozlišení obrazovky, použitý prohlížeč a jeho verze a také údaje získané ze souborů cookie a obdobných technologií pro identifikaci zařízení;

f)        odvozené údaje, kterými se rozumí osobní údaje odvozené z vašeho nastavení, údajů o zboží a službách, které si u nás vytvoříte objednávkou, údajů o vašem chování na webu; zejména se jedná o údaje o vašem nákupním chování a vztahu k různému zboží a službám.

2.      Proč osobní údaje zpracovávám a co mě k tomu opravňuje?

Pokud se zaregistrujete na našem e-shopu na stránkách www.organic-beauty.cz, vytvoříte u nás objednávku nebo u nás nakoupíte, zpracovávám vaše identifikační a kontaktní údaje, údaje o vašich objednávkách, vašem nastavení (pokud u nás máte účet) primárně za účelem plnění našich smluvních povinností (dodávka objednaných produktů), tedy bez vašeho souhlasu.

3.         Zasílání nabídek

Pokud při poskytnutí kontaktních údajů nebo kdykoli později neodmítnete zasílání nabídek, mohu vaše kontaktní údaje použít pro zasílání nabídek e-mailem, textovou zprávou, pomocí sociálních sítí, jejich sdělování po telefonu nebo jinými elektronickými prostředky, popř. vám je mohu zaslat poštou. Tyto nabídky se budou týkat našich produktů a služeb.

Využití této personalizované služby máte samozřejmě právo odmítnout na mém webu. 

4.      Kdo vaše osobní údaje zpracovává a komu je předávám?
Všechny zmíněné osobní údaje zpracovávám pouze já jako správce. To znamená, že stanovuji shora vymezené účely, pro které vaše osobní údaje shromažďuji, určuji prostředky zpracování a odpovídám za jeho řádné provedení.

Pro zpracování osobních údajů rovněž využívám služeb dalších zpracovatelů, kteří osobní údaje zpracovávají pouze podle mých pokynů a pro účely, které jsou popsány v části 2.

Takovými zpracovateli jsou:

a)       poskytovatelé cloudových služeb a další dodavatelé technologií a podpory;

b)       dopravci: Geis Parcel, Zásilkovna, Česká pošta

c)       poskytovatelé chatovacích nástrojů, v případě, kdy zpracovávají osobní údaje pro zprostředkování naší komunikace s vámi.

5.      Z jakých zdrojů osobní údaje získávám?


Zpracovávám osobní údaje, které nám poskytnete přímo vy v rámci objednávání zboží nebo služeb.

6.       Jaká máte práva při zpracování osobních údajů?


Právo na přístup: Máte právo vědět, jaké údaje o vás zpracovávám, za jakým účelem, po jakou dobu, kde vaše osobní údaje získávám, komu je předávám, kdo je mimo mě zpracovává a jaká máte další práva související se zpracováním vašich osobních údajů. To vše se můžete dozvědět v tomto dokumentu a na stránkách www.organic-beyuty.cz v sekci „Ochrana osobních údajů“. Pokud si však nejste jistí, které osobní údaje o vás zpracovávám, můžete mě požádat o potvrzení, zda osobní údaje, které se vás týkají, jsou či nejsou z naší strany zpracovávány, a pokud tomu tak je, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům. V rámci práva na přístup nás můžete požádat o kopii zpracovávaných osobních údajů, přičemž první kopii vám poskytneme bezplatně a další kopie s poplatkem.

Právo na opravu: Pokud zjistíte, že osobní údaje, které o vás zpracovávám, jsou nepřesné nebo neúplné, máte právo na to, abych je bez zbytečného odkladu opravila, popřípadě doplnila.

Právo na výmaz: V některých případech máte právo, abych vaše osobní údaje vymazala. Vaše osobní údaje bez zbytečného odkladu vymaži, pokud je splněn některý z následujících důvodů: vaše osobní údaje již nepotřebuji pro účely, pro které jsem je zpracovávala; odvoláte souhlas se zpracováním osobních údajů, přičemž se jedná o údaje, k jejichž zpracování je váš souhlas nezbytný a zároveň nemám jiný důvod, proč tyto údaje potřebuji nadále zpracovávat; využijete svého práva vznést námitku proti zpracování u osobních údajů, které zpracovávám na základě mých oprávněných zájmů a já shledám, že již žádné takové oprávněné zájmy, které by toto zpracování opravňovaly, nemám nebo se domníváte, že mnou prováděné zpracování osobních údajů  přestalo být v souladu s obecně závaznými předpisy. Toto právo se neuplatní v případě, že zpracování Vašich osobních údajů je i nadále nezbytné pro splnění mé právní povinnosti nebo určení, výkon nebo obhajobu našich právních nároků.

Právo na omezení zpracování: V některých případech můžete kromě práva na výmaz využít právo na omezení zpracování osobních údajů. Toto právo vám umožňuje v určitých případech požadovat, aby došlo k označení vašich osobních údajů a tyto údaje nebyly předmětem žádných dalších operací zpracování – v tomto případě však nikoliv navždy (jako v případě práva na výmaz), ale po omezenou dobu. Zpracování osobních údajů musím omezit když: popíráte přesnost osobních údajů, než se dohodneme, jaké údaje jsou správné; vaše osobní údaje zpracováváme bez dostatečného právního základu (např. nad rámec toho, co zpracovávat musíme), ale vy budete před výmazem takových údajů upřednostňovat pouze jejich omezení (např. pokud očekáváte, že byste nám v budoucnu takové údaje stejně poskytl); vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro shora uvedené účely zpracování, ale vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu svých právních nároků, nebo vznesete námitku proti zpracování. Po dobu, po kterou šetříme, je-li vaše námitka oprávněná, jsem povinna zpracování vašich osobních údajů omezit.

Právo vznést námitku proti zpracování: Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, k němuž dochází na základě našeho oprávněného zájmu. Jde-li o marketingové aktivity, přestanu vaše osobní údaje bez dalšího zpracovávat; v ostatních případech tak učiníme, pokud nebudeme mít závažné oprávněné důvody pro to, abychom v takovém zpracování pokračovali.

Právo podat stížnost: Uplatněním práv výše uvedeným způsobem není nijak dotčeno vaše právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu. Toto právo můžete uplatnit zejména v případě, že se domníváte, že vaše osobní údaje zpracovávám neoprávněně nebo v rozporu s obecně závaznými právními předpisy. Stížnost proti mmému prováděnému zpracování osobních údajů můžete podat u Úřadu pro ochranu osobních údajů, který sídlí na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

Ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním vašich osobních údajů, ať již jde o dotaz, uplatnění práva, podání stížnosti či cokoliv jiného, se můžete obracet na náš zákaznický servis, tel.: 777078181, e-mail: info@organic-beauty.cz, adresa Martina Iblová, Teplice 415 10, Bohosudovská 29, Vaši žádost vyřídím bez zbytečného odkladu, maximálně však do jednoho měsíce. Ve výjimečných případech, zejména z důvodu složitosti vašeho požadavku, jsme oprávněni tuto lhůtu prodloužit o další dva měsíce. O takovém případném prodloužení a jeho zdůvodnění vás samozřejmě budeme informovat.

 

 

 

Organic BeautyVítejte na stránkách internetového obchodu Organic Beauty se zaměřením na certifikovanou přírodní a bio kosmetiku, doplňky stravy a eko drogerii. Mezi naše nabízené značky patří: Apeiron natural care, Alva, Almawin, Argital, 100% Pure, Biosolis, CaliVita, Cannaderm, CRAZY RUMORS, Delibutus, Ecover, Hairwonder, HennaPlus, Lavera, Little Siberica, Natura Siberica, Original Atok, Organyc, Pacifika, Planeta Organica, Organic Shop, Tradiční ruská medicína, Energy group, Pure Dead Sea, Sonett, Tierra verde, Klar, Purity Vision, Soaphoria, mořská houba...

Mapa stránek | Obchodní podmínkyKontakt

Internetový obchod běží na redakčním systému Clips ® Webdesign a vytvoření webových stránek zajistila firma clickmedia.cz